In mijn vorige blog schreef ik over de geschiedenis van medicijnplant Ayahuasca, een eeuwenoude drank afkomstig vanuit het Amazonegebied, een immens groot gebied in Zuid-Amerika. Een gebied waar ontelbare verschillende dieren en insecten leven. Waar bomen en planten groeien, waar rivieren stromen, die een thuis vormen voor mensen. Wat weet jij eigenlijk van het Amazonegebied?
Gastblogger: Nienke Kanngiesser 


Amazonegebied
Mijn ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de mensen op aarde niet weten wat er zich nu werkelijk afspeelt in dit gebied. En dat snap ik, want je ziet en leest er bijna niets over in het nieuws. Dat vind ik vreemd aangezien het Amazonegebied, dit regenwoud, een belangrijk onderdeel van deze aarde is. En dat het enorm bedreigd wordt.
En geen bedreiging van de aarde, -nee- door de mens zelf. Grote olie-industrieën die zich vestigen in dit gebied en niet zorgvuldig met haar omgaan. Oliepijpleidingen die lekken, zodat zandweggetjes pikzwart zijn, drinkwater van de plaatselijke bevolking vervuild raakt.
Of wat dacht je van de grote plantages die als paddenstoelen uit de grond schieten, (illegaal) houtkap en aangestoken bosbranden? Die allemaal één doel hebben; vernietigen wat ons in de weg staat om zoveel mogelijk geld te kunnen genereren.

Geld
Want dat is de drijfveer, geld! Voor mij de kern waar het allemaal begint. Ik kan mezelf daarom ook niet aan de gedachte onttrekken, waar is het verkeerd gegaan? Waar is het keerpunt geweest dat iets of iemand besloot om roofbouw te plegen op deze aarde en zomaar te pakken wat helemaal niet van hem is?
Inmiddels is meer dan 1/5 van het Amazonegebied (regenwoud) reeds ontbost, en dat vind ik erg! Sterker nog, het maakt mij verdrietig hoe er met de inheemse stammen, het waterrijk, bomenrijk, het plantenrijk en dierenrijk wordt omgegaan.
Ook baart het mij zorgen, omdat ik geloof dat dit Amazonegebied er niet voor niks is. Dat de aarde haar voor een reden heeft neergezet. Een prachtig gebied dat zoveel wijsheid, pracht en ontelbare schatten waarborgt.
Schreeuw om hulp
En wat mij ook raakt is dat Inheemse stammen en dieren die in deze gebieden leven worden verdreven. Zonder pardon worden ze van hun land gegooid waar ze al generaties lang wonen. Een gebied dat ze zo goed kennen. Waar ze één zijn met wat de natuur hen biedt. Hoe zou jij dat vinden?
Dat op een dag iemand aan jouw deur komt en zegt dat je moet vertrekken, omdat ze daar iets willen bouwen. En dat niemand gehoor geeft aan je schreeuw om hulp en dat je machteloos toekijkt hoe jouw huis wordt plat gewalst.

Standing Rock
Een omgekeerde wereld. En wereld waar -in mijn ogen- de verkeerde mensen aan de macht zijn. Die zich laten leiden door hebzucht en zich niet lijken te bekommeren om wat hier op aarde leeft. En dit gebeurt niet alleen in het Amazonegebied, het gebeurt overal op de wereld! Een groot onrecht wat de aarde en al haar inwoners wordt aangedaan! Denk ook eens aan Standing Rock met Native Americans en de Aboriginals in Australië.
Zelfonderzoek
Ik ben van mening dat we met z’n allen mogen groeien naar een periode waarin het tij kan keren en ik pleit voor zelfonderzoek. Om wat in het nieuws verteld wordt niet zomaar als waarheid aan te nemen en verder te kijken dan je neus lang is. Om niet voor je te laten denken, maar een beroep te doen op je eigen intuïtie en intelligentie. Een bewustzijn voor jezelf te creëren. Om te kijken waar de producten die je koopt vandaan komen. Is het hout dat ik koop afkomstig van de illegale houtkap? Of de palmolie en latex afkomstig uit gebieden waar mensen verdreven zijn?

Liefde
Het Amazonegebied is te kostbaar om op deze manier te misbruiken. De aarde is te mooi om op deze manier de vernieling in te laten gaan. En ook al heeft de natuur een zelfherstellend vermogen en draait de aarde door -ook als de mensheid er niet (meer) is- toch mogen we leren zorg te dragen voor haar.
En dat voel ik van mijn hart tot in mijn tenen! En ik spreek ook uit dat ik een stem zal zijn voor moeder aarde, voor al haar bewoners!
Dat we ons niet laten leiden door angst maar staan voor liefde. Voor wat er werkelijk toe doet.
Dat het welzijn van de aarde ons allemaal aangaat.
Dat het Amazonegebied onze bescherming verdient.
“After all, we are the keepers of the earth.”
hart20